Ắc quy Rocket SMF 55D23L – 60Ah

Liên hệ

Sản phẩm Ắc Quy ROCKET12V 60Ah SMF 55D23L

Mô Tả: Bình ROCKET cọc ngược, cọc tiêu chuẩn.

Đặc Tính: Bình ắc quy khô ROCKET Công nghệ Lead-Acid Accumulators, miễn bảo dưỡng, không cần châm nước.

Acquy ROCKET mới đã châm dung dịch a xit, nạp đầy điện, lắp đặt cho ô tô sử dụng được ngay.